Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà ở Bình Dương

GIấy Phép Xây Dựng Nhà Ở

Quy trình xinh giấy phép xây dựng nhà ở tại thị xã Dĩ An Bình Dương
1.Trình tự thực hiện

Bước 1: Đến Bộ phận Viết đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng  hoặc có thể tải mẫu đơn tại http://dian.binhduong.gov.vn, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Bản sao có công chứng, Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (01b)N.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, mang phiếu hẹn đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND thị xã đóng lệ phí (nếu có) và nhận kết quả.

HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

· Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

· Bản sao (có chứng thực) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bản vẽ thiết kế xây dựng (03 bộ ): Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ) chính.

- THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC:
15 ngày làm việc.

-PHÍ. LỆ PHÍ:

50.000đồng / giấy phép.

LUẬT VÀ THÔNG TƯ:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ thị 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc "Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân"

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 về việc quy định trình tư cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thị xã Dĩ An

Top of Form

Bottom of Form

 

Hồ Sơ Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Đất Bình Dương Giá Rẻ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hoài Lương Tel: 0987.09.49.46.
website: http://www.nhadatdiangiare.com


Comments