Luật Bất Dộng Sản

Tư Vấn Luật Bất Động Sản

Quyết định 28/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất sau khi tách thửa trên địa bàn.của UBND Bình Dương vừa ban hàn.
Quyết định 28/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 07/10/2013 và thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND.

Xem chi tiết dự án

CĐ: Luật Bất Động Sản


Chuyển mục đích trồng cây lâu năm sang đất thổ cư thủ tục như thế nào ?.
Xin được trả lời quý A/ C.
Thứ nhất: Mục đích sử dụng đất.
Khoản 3, Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (“Nghị định 181”) quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Xem chi tiết dự ánCĐ: Luật Bất Động Sản

+ Thông tư liên tịch số 20/ 2013 của BXD và BNV thi hành nghị đinh số 11 / 2013, được án dụng chính thức ngày 5/1/2014. Dự án phân lô bán nền trở lại, khách hàng tự xây nhà khi mua BDS.

Xem chi tiết dự án

CĐ: Luật Bất Động Sản


Đất Bình Dương , Diện Tích Tối Thiểu được phép tách thửa và cho tặng.
 - Điều 3 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 12-9-2011 của UBND tỉnh Bình Dương (về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương) quy định:
Xem chi tiết dự ánCĐ: Luật Bất Động Sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2014/NĐ-CP về quy định thi hành Luật Cư trú

Comments