Đã Đến Thời Điểm Mua, Nhà ở, Đất ở, Nhà riêng lẽ, Căn hộ, Trong 2015

Từ tháng 7/2015, người nước ngoài chính thức được mua BĐS tại Việt Nam. Nhu cầu BĐS sẽ tăng tối thiểu 30%. Giá BĐS sẽ bị ảnh hưởng thế nào?  Và đây là thời điểm cực kỳ tốt để mua BĐS, Nhà ở, Đất ở, Nhà riêng lẽ, và căn Hộ Chung Cư. 

1. Năm 2015 khả năng BĐS tăng giá cao.

2. Dòng tiền tốt.


Với Thông tư 17 cũng đã mở ra một cơ hội mới cho người /mua BDS dễ dàng hơn trong quý trình tiếp cạnh gói 30 tỷ.

Bạn muốn mua nhà ở, Đất ở, nhà riêng lẽ,  Căn hộ, chung cư  ! Vậy mua ở đâu. 

CLICK ĐỂ CÓ CÂU TRẢ LỜI!

Comments