Bán Nhà Dĩ An, Cách Quốc Lộ 1K 100m.

Bán nhà Dĩ An, 1 Trệt 2 Lầu, Cách Quốc lộ 1k, 100m, Đối diện trường triểu học Bình An. 
http://nhadatdiangiare.com/
Nhà Đất Dĩ An Mặt tiền và Đường Trước Căn Nhà. 
Sổ h
ồng ri
êng 65,8m2, Th
ổ c
ư 100%, H
ư
ớng 
Đ
ông B
ắc.
[​IMG]

http://www.nhadatdiangiare.com/
Ph
òng kh
ách v
à  trang tr
í 
đ
ẹp, cao c
ấp v
à h
ệ th
ống trang tr
í ddepf ch
ùm, ki
ều. 
http://www.nhadatdiangiare.com/
C
ầu thang, nh
à v
ệ sinh, v
à b
ếp. sang tr
ộng, cao c
ấp. 
Khu d
ân c
ư cao c
ấp. v
ị tr
í 
đang 
đ
ể sinh s
ống, 
đ
ẳng c
ấp c
ủa gi
ới th
ư
ợng l
ưu. 
Điện nước đầy đủ, có hàng lang cây xanh.
Nh
à 1 ph
òng kh
ách, 4 ph
òng ng
ủ, 2p. 
wc
Gi
á Ch
ính Ch
ủ  1.8 t
, c
ó th
ương l
ư
ợng v
ới kh
ách h
àng thi
ện ch
í. 
Li
ện h
ệ xem nh
à 24/24 Mr. L
ương 
ĐT. 0987.09.49.46 - 0936 43 18 79. 

Comments